TŻ Wanda Krakowskie Smoki z licencją!

Zespół ds. Licencji dla Klubów w sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym i żużlowym podjął decyzję o przyznaniu licencji TŻ Wanda Krakowskie Smoki na okres 2020-2023 r.

Licencja nr 7/Ż/2020 została przyznana w dniu 16 października na podstawie Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego nr 115/2008 z dnia 29 marca 2008r. w sprawie: Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym i żużlowym.

Licencja, która uprawnia m.in. do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, organizacji zawodów sportowych oraz otwierająca możliwość pozyskiwania zawodników w zbliżającym się okienku transferowym jest kolejnym krokiem w procesie budowania “Nowej Wandy”.

W dalszym ciągu trwają starania, by sport żużlowy wrócił w wydaniu ligowym do Krakowa. Mamy nadzieję, że w najbliższym tygodniu będziemy mogli wrócić do Was z pozytywnymi wieściami – w poniedziałek zostaną ogłoszone wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.